รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดบ้านดง
หมู่ที่ 4 ถนนบางระกำ-สุโขทัย บ้านดง   ตำบลคุยม่วง  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65240
เบอร์โทรศัพท์ -0819714910
Email : watbandong.plk1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :