ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดยแยกระดับชั้น ดังนี้
- เวลา 09.00 น. ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เวลา 13.00 น. ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2561,10:46   อ่าน 764 ครั้ง