คณะผู้บริหาร

นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา