แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2018
ปรับปรุง 20/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 72876
Page Views 91007
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ
2 โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ 089-4365663
3 โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ
4 โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ
5 โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ -0819714910
6 โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
7 โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ
8 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ
9 โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
10 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310121
11 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ
12 โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ
13 โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0819715071
14 โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
15 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0-5526-8195
16 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ
17 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ 055-310247
18 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ
19 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ
20 โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ
21 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ
22 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ
23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ
24 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ
25 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ
26 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ
27 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ
28 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ
29 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ
30 โรงเรียนชมรมย์ศิษญ์เก่าโรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ 081-962-2379
31 โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ
32 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล บางระกำ บางระกำ
33 โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ
34 โรงเรียนวัดท่าโก บางระกำ บางระกำ
35 โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ
36 โรงเรียนบ้านวังดาน บางระกำ บางระกำ
37 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ 0-5537-1837
38 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ
39 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ
40 โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ
41 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ
42 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ
43 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ
44 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ
45 โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ
46 โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ
47 โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ
48 โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ
49 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ
50 โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ 0-5536-5620
51 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ
52 โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ 0-5535-0730
53 โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ
54 โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ
55 โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ 0-55365272
56 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ
57 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ
58 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ
59 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ
60 โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ วังอิทก บางระกำ
61 โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ
62 โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ -
63 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ
64 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ
65 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ
66 โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ
67 โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ
68 โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ
69 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) หนองกุลา บางระกำ
70 โรงเรียนวัดหนองนา หนองกุลา บางระกำ
71 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ
72 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ เมืองพิษณุโลก
73 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
74 โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
75 โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก
76 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน จอมทอง เมืองพิษณุโลก
77 โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
78 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
79 โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
80 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า ดอนทอง เมืองพิษณุโลก 055-278200
81 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
82 โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
83 โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
84 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
85 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก 055-243507
86 โรงเรียนวัดปากห้วย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
87 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
88 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
89 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก 088-1553263
90 โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
91 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
92 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
93 โรงเรียนงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
94 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
95 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก (055) 226985
96 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
97 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
98 โรงเรียนวัดพิกุลทอง บึงพระ เมืองพิษณุโลก
99 โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก
100 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก
101 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
102 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
103 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
104 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
105 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก (055) 298336
106 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
107 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
108 โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
109 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
110 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก 055-295204
111 โรงเรียนบ้านตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก
112 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก 0-5529-9296
113 โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
114 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
115 โรงเรียนบ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
116 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
117 โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
118 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055299065
119 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055-210230
120 โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
121 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
122 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
123 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
124 โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก (055) 386123
125 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
126 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
127 โรงเรียนวัดเสาหิน วัดพริก เมืองพิษณุโลก
128 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
129 โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
130 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก (055) 386136
131 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก
132 โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก
133 โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก
134 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก
135 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก สมอแข เมืองพิษณุโลก
136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก
137 โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก
138 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก 055-322680
139 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก
140 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
141 โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) หัวรอ เมืองพิษณุโลก
142 โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก -
143 โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
144 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
145 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
146 โรงเรียนสิ่นหมิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก
147 โรงเรียนอนุบาลห่วงดรุณวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
148 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
149 โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก (055) 304274
150 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
151 โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
152 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
153 โรงเรียนอนุบาลนางพญา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
154 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
155 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก (055) 259522
156 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในเมือง เมืองพิษณุโลก
157 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
158 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
159 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
160 โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
161 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก
162 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
163 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก
164 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก