ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวสันต์ บัวระบัดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2561,07:44  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..